Handelsbetingelser

LÆS ALTID VORES BETINGELSER INDEN BESTILLING OG MODTAGELSE AF VORES TJENESTEYDELSER.

ACCEPT AF HANDELSVILKÅR • Ved benyttelse af Totalrens serviceydelser, så accepterer du samtidig at være indforstået med følgende nedenstående vilkår og betingelser. Handelsbetingelserne er til for både at beskytte Totalrens som sælger, men os dig som køber.

 • Accept sker uanset bestilling via Messenger, kontaktformular, e-mail eller telefon, som er totalrens kommunikationskanaler.

 • Vi opfordrer altid til, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du accepterer køb af en af vores serviceydelser.

 • Totalrens, er til enhver tid berettiget til at ændre nuværende handelsbetingelser.GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN • Totalrens er en  enkelmandsvirksomhed, som blev etableret i December år 2020 Vi leverer rengøringsserviceydelser såsom rens af sofaer, stole, tæpper, madrasser, bilsæder og måtter, campingvogne, både/skibe (interiør) m.m.

 • Vi dækker hovedsageligt byer i landsdelene Sjælland & fyn  syddanmark.KONTAKTINFORMATIONTotalrens v/ Brian Christensen
Adresse: Lundebjerggårdsvej 76 2740 Skovlunde
CVR-nr.: 38847627

Telefon: 607 007 52 (Modtager også sms beskeder)


E-mail:kontakt@totalrens.dk

Hjemmeside: www.totalrens.dk

Trustpilot anmeldelser - totalrens
Krak.dk - TotalrensÅBNINGSTIDER 


Mandag - fredag: 08:00 – 18:00

Lørdag, Søn & Helligdage (efter aftale)


 • Vores e-mail og Messenger beskeder bliver læst dagligt.  Du vil typisk opleve, at du også uden for vores normale åbningstider vil kunne komme i kontakt med os, og at vi vil besvare din forespørgsel.

 • Gennemsnitlig svartid indenfor normale åbningstider er 36 timer.

 • Vi er en fleksibel virksomhed. Har du et ønske om rensning på helligdage, ferier eller i de sene aftentimer, så tilkendegiv det gerne ved bestilling, og vi vil forsøge at efterkomme det. (Bemærk: bestilling af rens udenfor vores normale åbningstid som er fra Mandag til Lørdag fra klokken 08:00 - 18:00 vil der være et tillæg på 250 kr. KUNDENS FORPLIGTELSER • Dit møbel skal kunne tåle at blive udsat for vand – Det er vigtigt – for rensemetoden vi benytter os af er vådrensningsmetoden, som indebærer rensning med vand, sæber og pletfjernelse produkter.

 • Kunder er forpligtet til at informere inden rensning om sarte forhold i hjemmet, som vi skal tage forbehold for under rensning. Det kunne fx være sarte møbler, sarte gulve, personer med allergier og lignende.

 • Vi renser ikke lædermøbler.

 • Kunder er forpligtet til at informere os om ændringer af telefonnumre og e-mailadresser, da vi kommunikerer rigtig meget via e-mail og på telefon.

 • Kunden er forpligtet til at informere os om evt. adresseændringer, så vi ikke køre forgæves ved et besøg.

 • Det er kundens egen forpligtelse at fortryde sit køb i så god tid, at vi ikke kører forgæves. Generelt vil et afbud under 6 time fra aftalt tidspunkt blive betragtet som forgæves kørsel.BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE (BOOKING) • For at handle med Totalrens skal du opgive navn, adresse, telefonnummer og e-mail førend vi kan tilbyde dig en ydelse.

 • Har kunden accepteret prisen er den bindende, og kan ikke genforhandles, når først arbejdet er påbegyndt. Ekstra services kan tilkøbes af teknikeren på selve dagen. Det kunne feks. være tilkøb af imprægnering, rens af ekstra puder eller rens af flere stofmøbler.

 • Det påhviler kunden til enhver tid selv at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

 • Handelsbetingelserne vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside. Ved bestilling henvises kunden til at læse vores betingelser. Typisk medsendes link til handelsbetingelser, men kan os være vedhæftet i e-mail eller mundtligt henvist. Er der forståelses vanskeligheder, så kontakt os endelig på tlf.: 60 70 07 52 eller på e-mail: kontakt@totalrens.dk.

 • Kunder skal være myndige for at bestille og benytte sig af vores serviceydelser.

 • Ordrebekræftelsen og dermed aftalen er først endeligt bekræftet, når kunden har modtaget en e-mailbekræftelse eller en accept på Messenger med en udførselsdato.

 • Alle tjenester og ydelser vil være angivet på ordrebekræftelsen, som sammen med disse handelsvilkår, udgør aftalen mellem virksomheden og kunden.

 • Enhver ændring af tidspunkt, pris eller ydelse skal dokumenteres skriftligt i en fornyet ordrebekræftelse, som vil blive fremsendt til kunden og erstatter den forhenværende aftale.

 • Sælger er berettiget til at fakturere køber for tjenesteydelser efterhånden som leveringen sker.

 • Minimum bestilling for service 995,00 kr.  når du Booker din ydelser på totalrens.dkUFORPLIGTENDE TILBUD • Kunden kan igennem e-mail, Messenger eller kontaktformularen på hjemmesiden bestille tilbud, som er uforpligtende.

 • Tilbud med afgivet fast pris for arbejde kan udover e-mail også formidles gennem telefon eller sms, og er lige så bindende og forpligtende, hvis de accepteres.

 • Tilbud er gældende i 14 dage (Privatpersoner). Se særlige bestemmelser for erhvervsdrivende.

 • Personer der repræsenterer en CVR registreret virksomhed skal senest ved tilbudsforespørgsel tilkendegive, at de er en virksomhed. Gøres dette ikke vil de blive betragtet som privatperson på fakturaen.PRISER • Alle oplyste priser er angivet i danske kroner. 

 • Priser på hjemmesiden er altid opgivet EX moms. EX. kørselstillæg,  og evt. administrations-/fragt-/betalingskortgebyr o.lign.

 • Energitillæg - Totalrens tænker på miljøet og derfor kører vi så meget på ren el som muligt.

 • Desværre gør den seneste tid med stadig stigende energi og brændstofpriser, at vi i perioder med høje el og brændstofpriser ser os nødsaget til at fakturere et mindre kørselsenergitillæg på 100kr pr. faktura, hvis kørsel til kunden overstiger 2x20 km. Vi håber på kundernes forståelse.
 • Bemærk at alle priser på hjemmesiden skal betragtes som vejledende udsalgspriser, hvor flere af priserne er angivet med ”fra” priser.

 • Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, så ydes der ikke rabat på vores tjenesteydelser. Der kan til højtider, i ferier og i lavperioder være Facebook indslag indeholdende rabatpriser.

 • Er kunden videreformidlet via vores samarbejdspartnere og har accepteret samarbejdspartnerens afgivet tilbud / pris for arbejdet, så er det denne aftalt pris som er gældende, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

 • Alle priser og specifikationer for tjenesteydelser på hjemmesiden er opgivet med forbehold for trykfejl og kan ændres uden forudgående varsel.

 • Afgivet skriftlig uforpligtende tilbud er bindende efter indgået aftale og gældende efter betingelserne i ”Uforpligtende tilbud”.

 • (Bemærk: bestilling af rens udenfor vores normale åbningstid som er fra Mandag til Fredag fra klokken 08:00 - 18:00 vil der være et tillægsgebyr på 250 kr. (Søn & helligedage)BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURA • Kunder har mulighed for at betale med MobilePay (60702653), bankoverførsel 5479-7573518 Nykredit bank eller kontant betaling.

 • Betaling altid front up som udgangspunkt efter endt arbejde, da det er en tjenesteydelse der ydes.

 • Erhvervskunder modtage en faktura med 20 dages kredit

 • Ved kontant betaling betales det fulde beløb efter endt rensning og altid inden Totalrens tekniker forlader adressen, hvor rensningen er udført. Meddeles det os først efter vi er kørt fra adressen, så kan der kun benyttes MobilePay eller bankoverførsel (Aktuelt ved fakturabetaling).

 • Der er ikke mulighed for at give penge tilbage, da renseteknikeren ikke har en kassebeholdning med sig.

 • Efter modtagelse af faktura har  virksomheder 30 dages betalingsfrist. Der kan dog aftales andre betalingsfrister, men det skal være skriftligt accepteret af Totalrens inden arbejdes udførelse.

 • Fakturanummer bedes angivet i tekstfelt ved MobilePay og bankoverførsel. Det lettere  bogføringsprocessen for os. Skulle det ske at kunden glemmer det, så går det nok.

 • Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt tilbyde kreditkortbetaling (MasterCard, VISA/Dankort m.fl.), men vi arbejder på, at kunne tilbyde vores kunder det engang ud i fremtiden.

 • Medmindre anden betalingsbetingelse fremgår af tilbuddet eller af dialogen med kunden, så er det altid handelsbetingelser på hjemmesiden der er gældende.MANGLENDE BETALING – RYKKERBREV, RENTER, AFDRAGSORDNING • Betaler kunden ikke rettidig indenfor fakturaforfaldsdato, så sendes kunden en venlig påmindelse via e-mail. Forsinket betaling af faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af aftalen og berettiger altid sælger til at opkræve morarenter og rykkergebyr.

 • Betales fakturaen senere end 3 dage regnet fra oprindelig fakturadato, så vil kunden blive opkrævet 100kr i rykkergebyr og 2% i morarenter renter pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra fakturaforfaldsdatoen.

 • Kan du ikke betale din faktura, så kontakt os på telefon 60700752 eller e-mail kontakt@totalrens.dk og hør om dine muligheder for en månedlig afdragsordning.AFLYSNING ELLER ÆNDRING AF AFTALE (FORTRYDELSESRET)  • Der ydes ingen fortrydelsesret til køber efter igangsættelse af tjenesteydelser.

 • Der kan være rigtige mange årsager til at du ønsker at ændre eller aflyse din aftale med os. For os er det vigtigt, at du ændrer/aflyser din aftale i god tid og senest inden kl. 18:00 dagen før.

 • Du kan kontakte os i åbningstiden på vores telefon 60 70 07 52. Er det udenfor normal åbningstid, så skal du sende os en e-mail til kontakt@totalrens.dk. eller sende en sms til 60 70 07 52

 • Vi vil altid forsøge at være så fleksible som overhoved muligt, og prøve at efterkomme dit ønske om ændring af dag og tidspunkt.

 • Vi forbeholder os dog retten til at opkræve kunden et gebyr på 495 kr (sjælland) og 995 kr (fyn og jylland) ved forgæves kørsel eller ved for sent afmelding af aftale.

 • Er vi på vej ud til kunden, så vil det altid blive betragtet som forgæves kørsel.

 • Er aftalen oprettet samme dag som arbejdets udførsel, så vil et afbud under 1time fra aftalt tidspunkt blive betragtet som forgæves kørsel.

 • Ved udeblivelse af aftale, hvor teknikeren er ankommet til kundens adresse, da opkræves kunden det fulde aftalte beløb.


VI GØR ALT VI KAN FOR AT KOMME TIL AFTALT TID.


 • Totalrens har altid et interval på plus en time for aftalt ankomst til kunden. (aftaler vi klokken 10:00 kan vi ankomme tidligst mellem kl. 10:00 - 11:00  Kunden skal være på adressen på aftalt tid, altså fra kl. 10:00 i dette eksempel.  Vi kontakter kunden, hvis vi oplever forsinkelser, eller hvis vi har mulighed for at komme før tid.
 • Der kan være flere grunde til vi komme lidt før eller sener. Brugt længer tid hos forrige kunde end vi forventet, trafik, eller vi har brugt mindre tid hos en kunde end forventet mm.


REKLAMATIONSRET


 • Købelovens regler gælder for varekøb og ikke på ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Reklamation over leverede tjenesteydelse skal ske hurtigst muligt og senest 36 timer efter arbejdets udførelse til e-mail kontakt@totalrens.dk.

 • Det er vigtigt, at der vedlægges en beskrivelse af problemet samt flere billeder og evt. videoklip.

 • En tjenesteydelse er en arbejdsydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig vare. Her hos Totalrens er vores tjenesteydelse rensning.ERSTATNINGSANSVAR (FORSIKRING)


 • Dine møbler er IKKE forsikret igennem Totalrens, og derfor vil alle former for skader på møbler, tæpper, madrasser og lignende være at betragtet altid som et mellemværende imellem kunden og hans eget forsikringsselskab.

 • Totalrens kan ikke stilles til ansvar for skader på møbler, tæpper o.lign., som er sket som følge af at de er blevet renset med anerkendte godkende tekstilsæber.

 • Kunden er forpligtet til at videregive informationer hvis han/hun er bekendt med at møbelstoffet ikke kan tåle vand eller sæber, og derved kun kan kemisk renses. Et eksempel på stofmateriale der ikke kan vådrenses, er Kanvas stof.

 • Bemærk at møblet fortsat vil være fugtig efter endt behandling. Det vil ikke være 100% muligt at estimere, hvor længe der går inden møblet/tæppet/madrassen er helt tør. Et typisk estimat vil være 7-12 timer før det kan tages i brug igen, men måske først være gennemtør efter 24 timer.

  Tørresiden vil være afhængig af mange parameter såsom fx. af årstid, indeklima, rummets fugtighed og temperatur, udluftningsmuligheder osv.

 • Totalrens har tegnet erhvervsforsikring, som dækker retshjælp, erhvervsansvar, produktansvar inkl. behandling og bearbejdning. Forsikringen dækker ansvarsskader som er opstået og er synlige i mens teknikeren er til stede på matriklen. Et eksempel på en ansvarsskade kunne være at teknikeren uheldigvis beskadiger en lampe, vase o.lign. imens der renses.

 • Totalrens tilbyder forsikring af det møbel vi renser, som dækker fejlbehandling.. det kunne være afplejning af stoffet. denne forsikring koster 495 kr. og kan tilkøbes ved bestilling via kontaktformularen. 
 • Dækker vores forsikring ikke en reklamation, er det kundens eget anvar. kunden må i dette tilfælde bruge sin egen forsikring.
 • Har du betalt for en ekstra forsikring hos totalrens, og vores forsikring ikke dækker. får man pengene tilbage for køb af tillægsforsikringen.

       >> Bemærk at vi i de fleste tilfælde kan fjerne alle pletter, misfarvninger og skjolder helt <<

 • Totalrens kan dog ikke garantere, at vi kan fjerne alle pletter, misfarvninger helt fra dit stofmøbel, tæppe, madras o.lign., men vi kan altid garantere at dit møbel er rent efter vi har været på besøg.

  Grunden til at vi ikke kan stille 100% pletfjernelsesgaranti, er fordi stoffets fiber kan have taget skade af plettes farve, eller kunden selv har prøvet at fjerne pletten. En møbelrens vil ofte fjerne alle pletter og skjolder.

  Hos totalrens giver vi os tiden til at rense i dybden, og gentager gerne behandlingen op til 3 gange for at få det bedste mulige resultat.

  Derfor synes vi selv vi er bedre og grundigere end vores konkurrenter. På vores hjemmeside under Galleri og på Facebook har du mulighed for at se referencer fra tidligere rens.

 • Har kunden selv forsøgt at fjerne pletter, så vil det typisk besværliggøre vores rensearbejde. Vi henviser altid til at kunder ikke selv forsøger at fjerne pletter og skjolder, men i stedet tager kontakt til et professionelt rensefirma.

 • Ting vi ikke kan fjerne er: Slitage. Afblegninger af stoffet fx på grund af sollys (UV). Kemikalieskader efter rensevæsker som klor, acetone, rensebenzin m.fl., som har ødelagt farven i stoffet. Brændemærker og varmeskader. Syreskader efter fx opkast. Maling. Lisen er ikke udtømmende, derfor vil der være andre skader vi af naturlige årsager ikke kan gøre noget ved, da stofmaterialet, tilbehør/udstyr har taget skade.

 • Stearin og tyggegummi har vi gode erfaringer med at fjerne, men igen vi garantere ikke 100% fjernelse.

       >> Bemærk der vil altid være en risiko for, at noget kan gå i stykke, når man renser et stofmøbel <<

 • Knapper m.m. kan falde af specielt hvis det er ældre møbler.

 • Er der metalliske dele fx søm, beslag, knapper, håndtag o.lign. på stofmøblet, så vil der være øget risici for efterfølgende metallisk korrosion, som kan misfarve stoffet og give en uønsket kosmetisk udseende.

 • Lynlåse i fx hynder, puder og madrasser kan være skrøbelige. Derfor kan samlingen ved eller i lynlås går op.

 • Nogle pletter som blæk eller dybereliggende farvemasse kan blive løftet op til overfladen i stofmaterialet, når vi suger med vores rensemaskiner, og efterfølgende vise sig større end hvad udgangspunktet var. Denne risiko er til stede og er ikke noget TotalRens kan gøres erstatningsansvarlig over for hvis det sker.

 • Gulvet omkring sofaen kan blive fugtig ved vådrensning, og vand kan give mærker, specielt på ubehandlet trægulve. Vi tørrer selvfølgelig jævnligt op efter os, afdækker med håndklæder og tæpper for at undgå dette sker. Kunden er selvfølgelig meget velkommen til at forberede vores besøg, ved selv at flytte møblerne til andet underlag, eller dække yderligere af.

 • Ting der står tæt på møblet som skal renset, vil vi anbefale at kunden flytter, eller afdækker det med et tæppe/håndklæde, for at undgå der kan opstå en skade. Det vil os give teknikeren bedre arbejdsplads imens der renses.

 • Totalrens er IKKE erstatningsansvarlig og kan ikke drages til ansvar for skader jf. punkter under Erstatningsansvar (Forsikring)i forbindelse med arbejdes udførelse.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE • Erhvervskunder får tilsendt faktura efter endt arbejde med 20 dages betalingsfrist.

 • Tilbud er gældende i 30 dage for erhvervsdrivende og offentlige institutioner.


ANSVARSFORSIKRING


Hos os er dine ting altid forsikret. når det er sagt, har vi aldrig haft brug for den.

Totalrens.dk har to forsikringer, den ene er en professionel ansvarsforsikring som dækker hvis vi skulle være så uheldige at komme til at ødelægge noget af jeres inventar, skade på bygninger, biler, personer mm. når vi besøger jeres hjem. Den er selvfølgelig gratis for kunden. (Ingen selvrisiko for kunden) Forsikringen er kun aktiv i det tidsrum vi befinder os på din adresse.

Man kan også bruge sin egen forsikring, hvis man har sådan en.


Ekstra forsikring kan tilkøbes

Hvis det utænkelige skulle ske, så er dit møbel forsikret for 495 kr.


Denne forsikring dækker mod fejlbehandling af jeres møbler efter en rensning.

Skulle det utænkelige ske, så er dine møber som vi renser, dækket. (Selvrisko for kunden 5000 kr.)


(Bemærk. Det er vigtig man kontakter os senest 36 timer efter vores besøg. Da vores forsikring dækker skader der er opstået efter vi har renset møblet.)Forsikringen dækker hvis der feks. sker en afblegning af stoffet vi har renset. eller hvis farven i møblet går i opløsning. altså skader vi forårsager under rensningen, på grund af fejlbehandling.


Forsikringen dækker ikke hvis en lynlås springer, eller en knap falder af. Et ben på sengen, sofaen, stolen osv falder af eller knækker. Ridser på gulvet, Vandskader på gulve, huller i stoffet. Vi går selvfølgelig møblet igennem inde vi går i gang, tager evt. billeder af det møbel vi skal rense, for at dokumenter skader mv. inde vi starter rensningen.

Vi dækker ikke hvis underlægne farve bliver suget op til overfladen. Vi dækker ikke hvis det viser sig at dit møbel ikke kan tåle vand. (vådrensning)


*VÅDRENSNING*

Vores rengøringstjeneste hos TOTALRENS.DK er professionel og effektiv. Vi bruger vådrensning, som sikrer en dybdegående og grundig rensning af dine møbler. Det er vigtigt at bemærke, at dit møbel skal kunne tåle at blive vådt. Vi garanterer dog, at vores erfarne team vil gøre deres bedste for at minimere skader på dit møbel. De fleste møbler har det fint med en vådrensning. Nogle møbler, specielt ældre / gamle møbler, med knapper i hynder.. disse knapper kan være lavet af metal (jern) som kan begynde at ruste når de kommer i berøring med væsker.


BEMÆRK

Hvis det viser sig at møblet ikke kan tåle vådrensning, dækker vores forsikring ikke.

Kontakt evt firmaet hvor møblet er købt, for at sikre dit møbel kan tåle vådrensning.


Det er kunden eget ansvar at undersøge om møblet kan tåle vådrensningHvis det viser sig at møblet ikke kan tåle vådrensning, dækker vores forsikring ikke.

Det er kundens eget ansvar at undersøge om møblet kan tåle vådrensning.

Brian Christensen

Totalrens.dk